ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Решением Мариупольского горсовета от 20.09.2011 № 6/11-962 внесены дополнения к Правилам благоустройства территории города Мариуполя, которые дополнены Разделом 14-1 "ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ".

 

УКРАЇНА
Донецька область
МАРІУПОЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
  від 20.09.2011 № 6/11-962
м. Маріуполь

Про внесення доповнень до Правил благоустрою території міста Маріуполя (текстова частина)

 

З метою визначення правових та організаційних засад благоустрою міста Маріуполя, впорядкування вимог до розміщення зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення, керуючись ч.2 ст.19, ст.57, ст.58, ч.1 ст.140, ст.144 Конституції України, ст.5, п.6 ч.1 ст.10, ст.20 ст.34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п.44 ч.1 ст.26, ст.59, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», дотримуючись вимог ст.ст.1-10, ст.ст.12-14, ст.ст.31-36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.п.4.1.-4.9., п.п.5.1.-5.9. Правил благоустрою території міста Маріуполя (текстова частина), затверджених рішенням міської ради від 21.06.2011 №6/8-616,

міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Доповнити Правила благоустрою території міста Маріуполя (текстова частина),  затверджені рішенням міської ради від 21.06.2011 №6/8-616 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Маріуполя (текстова частина)», розділом 14-1 «Вимоги до розміщення зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення» згідно з додатком.
 2. Внести зміни до пункту 9.2.9.3. Правил благоустрою території міста Маріуполя (текстова частина), затверджених рішенням міської ради від 21.06.2011 №6/8-616 «Про                затвердження Правил благоустрою території міста Маріуполя (текстова частина)», виклавши підпункт а). пункту 9.2.9.3. у наступній редакції:

«а). забезпечити належне утримання території, у тому числі її санітарне очищення            відповідно до Санітарних правил утримання територій населених пунктів, затверджених Головним державним санітарним лікарем СРСР 05.08.98 №4690-88, (з 01.01.2012 – відповідно до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 17.03.2011 №145), Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 №23».

 1. Здійснення відстеження результативності регуляторного акту покласти на Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури міської ради (Дмитрієв).
 2. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 14-1.1.11., 14-1.2.4., 14-1.2.5. розділу 14-1 «Вимоги до розміщення зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення» Правил благоустрою території міста Маріуполя (текстова частина), затверджених рішенням міської ради від 21.06.2011 №6/8-616 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Маріуполя (текстова частина)», які набирають чинності одночасно із затвердженням міською радою Схеми розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.
 3. Відділу зв’язків із громадськістю міської ради (Пєфтієв) оприлюднити це рішення у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради протягом 5 робочих днів з моменту його ухвалення.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Клименка В.С. та постійну депутатську комісію за питань реформування житлово-комунального господарства, контролю за комунальною власністю та приватизації (Хотлубей).

 

Міський голова                                                                              Ю.Ю.Хотлубей

 

 

Додаток
до рішення міської ради
20.09.20116/11-962

 

Розділ 14-1. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ЗОВНІШНЬОГО ХУДОЖНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ

 

14-1.1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

14-1.1.1. Розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки.

14-1.1.2. Розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування і не відтворювати зображення дорожніх знаків.

14-1.1.3. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

14-1.1.4. Фундаментні блоки наземних конструкцій зовнішньої реклами встановлюються в рівень покриття місць розташування рекламних засобів, наданих в користування. Фундамент наземної зовнішньої реклами не повинен виступати над поверхнею землі.

14-1.1.5. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі.

14-1.1.6. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

14-1.1.7. У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

14-1.1.8. Зворотна сторона спеціальної конструкції зовнішньої реклами з односторонньою інформаційною площиною повинна бути декоративно оформлена.

14-1.1.9. Інформаційна площа спеціальної конструкції зовнішньої реклами повинна мати естетичний зовнішній вигляд.

14-1.1.10. У разі невикористання інформаційної площини спеціальної конструкції, вона має бути затонована постером однотонного світлого кольору.

14-1.1.11. Наземні спеціальні конструкції зовнішньої реклами (бігборди, призматрони, сітілайти) повинні розташовуватися відповідно до Схеми розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, затвердженої рішенням Маріупольської міської ради.

 1. Забороняється розташовувати рекламні засоби:
  1. На пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів.
  2. На висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
  3. За відсутності дозволу на розміщення зовнішньої реклами, в тому числі до отримання такого дозволу або після закінчення терміну дії дозволу.
  4. В місцях, не передбачених Схемою розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.
  5. З відхиленням від Схеми розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої  реклами.
 2. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням із відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.
 3. Забороняється розташування дахових рекламних засобів без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
 4. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
 5. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
 6.  Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
 7.  Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.
 8. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
 9.  Розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов’язані:
  1.  Використовувати місця розташування рекламних засобів виключно для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, зазначених в дозволі, виданому на підставі відповідного рішення виконкому міської ради.
  2.  Не розміщувати рекламні засоби на місцях, наданих їм в користування, до отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у встановленому порядку.
  3. Виконувати роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на місцях, наданих їм в користування, тільки після отримання у встановленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами та оформлення відповідних документів на виконання робіт, пов’язаних із тимчасовим порушенням благоустрою на території міста.
  4. Відновлювати благоустрій території міста після проведення земляних, будівельно-монтажних і ремонтних робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на місцях, наданих їм в користування, в строки, зазначені у документах на проведення цих робіт.
  5. Розташовувати рекламні засоби відповідно до прив’язки, визначеної у               дозволі на розміщення зовнішньої реклами.
  6. Встановлювати спеціальні конструкції зовнішньої реклами відповідно до креслень конструктивного рішення з дотриманням вимог ДБН А.3.1.-5-96 «Організація будівельного виробництва».
  7. Фундаментні блоки наземних конструкцій зовнішньої реклами встановлювати в рівень покриття місць розташування рекламних засобів, наданих йому в користування.
  8. Виконувати будівельно-монтажні роботи з встановлення (демонтування) крупногабаритних конструкцій зовнішньої реклами відповідно до проекту виконання робіт, розробленого підрядником з дотриманням вимог ДБН  А.3.1.-5-96 «Організація будівельного виробництва» і погодженого у встановленому порядку.
  9. Роботи з монтажу (демонтажу) і обслуговування крупногабаритних конструкцій зовнішньої реклами, які виконуються із залученням спеціальної техніки (автокрани, автовишки, підйомники, трейлери тощо) виконувати в нічний час.
  10. За власний рахунок усувати пошкодження елементів благоустрою, що виникли внаслідок монтажу (демонтажу) або експлуатації рекламних засобів. Якщо відновлення елементів благоустрою здійснюється іншими підприємствами або службами, в повному обсязі відшкодовувати понесені ними витрати.
  11. Змінювати технологічну схему рекламних засобів тільки після внесення відповідних змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами у встановленому порядку.
  12. Утримувати місця, надані в користування згідно з Правилами благоустрою м. Маріуполя.
  13.  Забезпечувати благоустрій місць і належний стан розміщених на них рек-ламних конструкцій. У разі псування чи приведення їх у непридатний стан, виконувати роботи з їх відновлення, нести всі витрати, пов’язані з їх експлуатацією.
  14.  Не допускати розміщення рекламних засобів з пошкодженою рекламою або фоновим покриттям.
  15.  Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснювати з дотриманням вимог, передбачених законодавством, із залученням спеціалізованих підприємств і організацій.
  16.  Розташовувати рекламні засоби у межах охоронних зон інженерних комунікацій тільки після погодження з власником (балансоутримувачем) зазначених комунікацій у встановленому порядку.
  17.  Забезпечити рекламні засоби, встановлені на місцях, наданих їм в користування, маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
 10. До елементів зовнішнього художнього оформлення належать вивіски, таблички, штендери, покажчики та інші елементи дизайну міського середовища, які впливають на формування архітектурно-художнього образу міста.
 11. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи,  знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.
 12. Інформаційні вивіски, таблички і штендери не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких чи біля яких вони розташовуються, а також не повинні перекривати існуючих пішохідних переходів.
 13. Вивіска не може перевищувати габарити приміщень, наданих у користування або перебуваючих у власності особи, яка її розмістила.
 14. До вивісок відносяться розташовані упродовж поверхні стіни конструкції, розмір яких не перевищує 2,0 кв.м, призначені для доведення до споживача інформації, що не містить відомостей рекламного характеру.
 15. Вивіска може бути виконана у вигляді одного настінного панно або складатися з окремих елементів (букв, позначень, декоративних елементів).  Вивіска розміщується на фасаді будівлі  поряд  із  вхідними  дверима  в  будівлю,  приміщення,  займане  власником  вивіски, а у разі неможливості розміщення поряд із вхідними дверима - не далі 10 м від входу або над вікнами приміщення, займаного власником вивіски.
 16. До покажчиків відносяться конструкції площею не більше 1,0 кв.м, призначені для інформування населення про напрям руху до якого-небудь об'єкту. Не допускається розміщення на покажчиках відомостей рекламного характеру.
 17.  Штендери не можуть мати горизонтальної проекції більш ніж 1,0 кв.м. та площу, перевищуючу 1,0 кв.м.
 18. Якщо розміщення елементів зовнішнього художнього оформлення не передбачено проектною  документацією будівлі (споруди), погодженою та затвердженою у встановленому порядку, то її розміщення здійснюється на підставі паспорта, оформленого в порядку, визначеному Положенням про порядок розміщення зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення на територіях м. Маріуполя.
 19. Елементи зовнішнього художнього оформлення, встановлені без затверджених паспортів, вважаються розміщеними самовільно.
 20. Контроль за дотриманням вимог, встановлених цим розділом, здійснюють:
 • Головне управління містобудування та архітектури міської ради;
 • Інспекція міської ради з благоустрою м. Маріуполя.
  1. У разі порушення вимог цього розділу органи, зазначені в п.14-1.21., звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень.
  2. Припис про усунення порушень видається за формою, затвердженою рішенням виконкому міської ради.
  3. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами, встановлені з порушенням вимог чинного законодавства або правових актів органів місцевого самоврядування, підлягають демонтажу у випадках і в порядку, визначених Положенням про порядок розміщення зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення на територіях м. Маріуполя і Порядком демонтажу, обліку і зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на території м. Маріуполя.
  4. Самовільно розміщені елементи зовнішнього художнього оформлення підлягають демонтажу в порядку, передбаченому Порядком демонтажу, обліку і зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на території м. Маріуполя.

 

Секретар міської ради                                                        А.О.Федай