Порядок перерасчета платы за услуги, которые не предоставлены

ПОРЯДОК
перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових
територій у разі їх  ненадання або надання не в повному обсязі

 

1. Загальні положення

 

            1.1. Порядок  є обов’язковим для підприємств, обслуговуючих житловий фонд міської ради, а також поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності та відомчої підпорядкованості, що експлуатують житло та надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій. 

            1.2. Порядок регулює відносини між населенням (далі - Споживачем послуг) та підприємствами і організаціями, незалежно від форм власності, які надають споживачеві послуги з утримання житла і безпосередньо ведуть з ним розрахунки (далі - Виконавець послуг).

            1.3. Порядок  визначає умови здійснення перерахунку  розміру  плати  за утримання будинків та прибудинкових територій при  ненаданні або наданні в неповному обсязі послуг.

 

2. Порядок проведення перерахунку послуг

 

            2.1. Підприємства, які обслуговують житловий фонд, перераховують щомісячно або згідно з терміном встановленим додатком 2 до цього рішення, плату за послуги з утримання будинків та прибудинкової території при невиконанні їх, або виконані не в повному обсязі  відповідно до фактично наданих послуг.      

2.2. Перерахунок здійснюється  по кожній статті окремо до 30 числа місяця, наступного за звітним, (крім послуг з дератизації, дезінсекції, обслуговування димовентканалів, обслуговування і ремонту опорядження (під’їздів, фасадів), які перераховуються один раз на рік, до 30 січня року, наступного за звітним).

            2.3. Перерахунку підлягає плата за послуги з утримання будинків і прибудинкової території по кожному будинку окремо за типами житла в розрахунку на 1 м2 загальної площі, якщо фактично послуга невиконана, або виконана не в повному обсязі.

            2.4. Для виконання перерахунків населенню за невідповідність об’єму послуг, встановленому тарифу, Виконавець послуг повинен запровадити окремий щомісячний облік витрат на роботи (послуги), пов’язані з обслуговуванням будинків та прибудинкової території, які виконуються власними силами та підрядним способом, по кожному будинку окремо.

            2.5. Перерахунки виконуються шляхом заліку сум зниження до платежів наступного періоду. У випадках дострокової оплати за утримання будинків і прибудинкових територій перерахунку підлягають також платежі за наступний період, після закінчення авансового платежу.

            2.6. Про перерахунки за ненадані або надані не в повному обсязі послуги Виконавець послуг повинен повідомити Споживача послуг, вказавши розмір перерахунку плати у письмовій формі (квитанція), вид послуги та період, за який здійснено перерахунок.

            2.7. Якщо, одна чи кілька послуг з утримання житла невиконані повністю, то перерахунок проводиться в розмірах та у термін згідно з додатком 2 до цього  рішення. Якщо

послуга надана не в повному обсязі  перерахунок здійснюється з урахуванням  фактичних витрат на цю послугу. 

               2.8. Перерахунки послуг не проводяться якщо діючі тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкової території  нижче економічно обґрунтованих витрат і  при  цьому фактичні видатки  по статті,  яка підлягає перерахунку, вище ніж передбачено діючими  тарифами.

2.9. Якщо Виконавцем послуга надана у повному об’ємі і при цьому є економія за статтею  витрат, перерахунок населенню не проводиться.

                     2.10. Щодо робіт (послуг), які виконуються підрядним способом, Виконавець послуг веде облік по будинку згідно з умовами, передбаченими підрядним договором на ці роботи (послуги). У разі відхилення  рівня послуг по договору з фактично виконаними підрядником  об’ємами робіт у договорі повинні бути передбачені  умови зменшення плати за них підряднику.

2.11. Облік робіт (послуг), виконаних підрядним способом, а також перерахунки Споживачеві проводяться на підставі актів, журналів роботи ліфтів, інших документів з обліку наданих послуг.

2.12. У разі відхилення фактичних обсягів робіт, виконаних власними силами, від врахованих при визначені розміру тарифу, відповідно зменшуються взаємно пов’язані витрати - заробітна плата, нарахування на неї, матеріали, накладні витрати, інші витрати, ПДВ.

 

3. Порядок обліку виконаних робіт (послуг) та проведення перерахунку за ненадання або надання не в повному обсязі  послуг з прибирання сходових кліток і прибудинкової території

 

3.1. Згідно з планом-графіком на виконання робіт у будинку на протязі усього поточного місяця фіксується фактичне прибирання сходових кліток та прибудинкової території (об’єм та періодичність  робіт).

3.2. По закінченню місяця складається акт виконаних робіт на кожний будинок в якому відображається фактично виконаний об’єм, який підписується головою комітету самоорганізації населення чи його представником.

3.3. За дні коли прибирання не проводилось Виконавець здійсню перерахунок послуги в межах діючого тарифу (п.п.1,2 додатка 2), враховуючи фактичні витрати на цю послугу.

3.4. У послугу з прибирання сходових кліток та прибудинкової території  входить: обсяг та  перелік робіт,  періодичність їх виконання, які передбачені  діючим тарифом квартирної плати (при умові покриття цих послуг тарифом). Якщо тариф нижче фактичних витрат, тоді  обсяг (перелік) послуг та їх періодичність відповідно зменшується.

 

4. Порядок проведення перерахунків плати

за утримання будинків і прибудинкових територій за технічне обслуговування ліфтів  при тимчасовому їх простої у будинках підвищеного благоустрою (крім перших поверхів)

 

                     4.1. Перерахунку підлягає плата за утримання будинків і прибудинкових територій у будинках підвищеного ступеню благоустрою (крім перших поверхів)  при тимчасовому простої ліфтів строком більш як на три доби у місяць. Перерахунок проводиться виходячи із вартості утримання ліфту і електроенергії для ліфтів за кв.м. загальної площі квартири, у розмірах  згідно з п.п.4,5 додатка 2.

                     4.2. Перерахунок плати за утримання будинків і прибудинкової території у будинках підвищеного ступеню благоустрою (крім перших поверхів) проводиться на підставі актів, які складаються за участю представників Виконавця, та підприємства, яке займається технічним обслуговуванням ліфтів. В акті зазначається кількість днів простою (технологічні простої не враховуються).

                     4.3. Розрахунок зменшення сум платежів населенням при тимчасовому простої ліфтів здійснюється за формулою:

         С =  Вл + Ве х S : М х  N, де

         С – сума зменшення плати за утримання будинків і прибудинкової території у будинках підвищеного ступеню благоустрою (крім 1 поверхів) при тимчасовому простої ліфту (грн.);

         Вл  -  вартість (з ПДВ) на  утримання ліфту за 1м2 загальної площі у місяць згідно з п.4 додатка 2;

         Ве - вартість (з ПДВ) на електроенергію для ліфтів за 1м2 загальної площі у місяць згідно з п.5 додатка 2;

         S –  загальна площа квартири, м2;

         М –  кількість днів у місяці;

         N  - кількість днів тимчасового простою ліфтів (поверх трьох діб які передбачені  у п.4.1).

 

5. Інші перерахунки

 

5.1. Якщо будинок:

                     5.1.1. Належить до 1 типу житла і не має внутрішньобудинкових систем водо-, теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації зменшення платежів проводити щомісячно в розмірі  з п. 3 додатка 2.

5.1.2. Не має об’ємів з прибирання сходових кліток, прибудинкової території зменшення платежів проводити щомісячно в розмірі з п.1,2  додатка 2.

                    

           

Керуючий справами

Виконкому                                                                          П.М.Дзюба